Het koor

Medio 2014 zijn bij onze dirigent de eerste plannen ontstaan voor  het oprichten van ons koor.
Nadat een aantal mensen zich had aangemeld om mee te denken over de opzet is er op 4 november 2014 een oproep op Facebook geplaatst en is het eerste officiële persbericht de deur uit gegaan. Er werd een repetitieruimte gevonden en op 15 januari 2015 heeft de eerste (kennismakings) repetitie plaatsgevonden en is het koor opgericht. Deze avond werd door 45 personen bezocht en 20 mensen besloten zich meteen aan te melden . Iedereen is welkom, ons koor is bedoeld om met plezier samen te zingen, of je nu jong bent of oud. Op dit moment telt het koor 25 leden in de leeftijd tussen de 23 en 80 jaar.

Het bestuur.

Voorzitter : Marion Awater
Penningmeester : Marry Lensen
Secretaris : Gonnie van Galen